wszelka jednostka powinna mieć swą siedzibę. jeśli jest to przedsiębiorstwo usługowe, to na pewno petent przyjmowany jest w biurze, gdzie toczone są konwersacje, dotyczące danej sprawy, z którą pojawia się zainteresowany. Może to być kwestia mająca związek na przykład ze spadkiem, gdzie obie strony roszczą sobie praw do spuścizny, wchodząc ze sobą w spór. da się taką kwestię rozstrzygnąć na dwa sposoby. Pierwszym jest proces sądowy, a następnym korzyść z pomocy urzędnika. jeśli więc mamy ochotę podjąć to drugie rozwiązanie pójdziemy do wspomnianego biura, jakie przyjmuje urzędników parających się notariatem. wzorem może być stolica, gdzie własne siedziby ma wielu notariuszy. a że jest to kancelaria notarialna Warszawa okaże się centralnym miastem obejmującym swym zakresem tak stolicę, jak i cały powiat. tak więc przy takim sporze, w którym nie można dojść do ugody, sprawy w swoje ręce bierze urzędnik notarialny i opierając się o odpowiednie papiery, jak choćby testament, rozstrzyga sporne sprawy. Urzędnik taki postępuje zgodnie z prawem, a rezultat końcowy za każdym razem jest nie do podważenia.