Obrót lekami regulują przepisy prawa farmaceutycznego, które szczegółowo określają między innymi kwalifikacje osób zajmujących się sprzedażą leków i zasady dopuszczania leków do obrotu w placówkach poza aptecznych i punktach aptecznych. Obrót lekami w Polsce mogą prowadzić wyłącznie hurtownie farmaceutyczne lub hurtownie, które uzyskały pozwolenie na obrót lekami, a wśród detalistów – apteki, zioła jednorodne.

Główną rolę w oddziaływaniu na decyzję o zakupie produktu leczniczego lub sklep zielarski olsztyn ma właściwa ekspozycja produktu. Producenci rywalizują o miejsca ekspozycyjne wykorzystując w tym celu umiejętności negocjacyjne przedstawicieli handlowych. Rywalizacja toczy się o miejsce na wysokości wzroku, wzdłuż wytyczonego kierunku kolejki oraz w sąsiedztwie okienka aptecznego.

Z powodu silnej i wciąż rosnącej konkurencji obserwuje się spadek marż handlowych wśród wszystkich podmiotów działających na rynku farmaceutycznym. Producenci oddali część swojej marży hurtownikom, ci z kolei detalistom. mieszanki ziołowe sklep, obniżając ceny i stosując różne promocje cenowe, oddają część swojej marży pacjentom. Nadmierna konkurencja w sferze dystrybucji oraz obniżania marż handlowych nie, pozostanie bez wpływu, na jakość usług na rynku.

Ekonomiści omawiają cechy rynku farmaceutycznego, czynniki kształtujące jego otoczenie, a także stosowane na nim instrumenty i strategie marketingowe. Uwagę zwracają na: zasady i etapy tworzenia strategii marketingowych oraz charakterystykę różnych strategii stosowanych na rynku. Przedstawiają również zioła jednorodne, strategie wprowadzania go na rynek, rolę opakowania i różne sposoby budowania pozycji marki.

Rozpatrując kwestie marketingu na zioła online, trzeba się skupić na działaniach podejmowanych przez podmioty reprezentujące podaż, czyli producentów, hurtowników oraz sklepy zielarskie i zielarnie. Dlatego firmy zielarskie, które wprowadzają orientację marketingową, zbierają informacje o preferencjach nabywców i starają się dostosować swoją ofertę do ich potrzeb. Może to dotyczyć na przykład postaci produktu, jego opakowania, ceny, a także sposobu dystrybucji.